Ydelser

InnoDAN ApS´s medarbejdere er veluddannede og fleksible, og vi tilbyder fortrinsvis ingeniør-ydelser inden for følgende områder:

Produktudvikling:

Vi tager eksempelvis udgangspunkt i en eksisterende konstruktion, et produkt eller en idé, og udarbejder løsningsforslag til design- eller konstruktionsændringer hvormed fremstillingsomkostningerne kan reduceres. Hvad enten det drejer sig om optimering af en delkomponent eller udvikling af specialmaskiner, så er der oftest besparelser at hente ved at tænke fremstillingsmetoder ind i konstruktionen.

Tegningsdokumentation:

Udarbejdelse af tegningsdokumentation i 3D CAD. Vi har udført opgaver med optegning af konstruktioner i 3D til tilbudsgivning, salgsarbejde samt produktion og aftersales-service.

Opgaverne spænder lige fra optegning af enkeltkomponenter og maskiner fra håndskitser til udarbejdelse af komplet tegnings- og styklistedokumentation fra eksisterende 2D tegninger i forbindelse med overgang til 3D CAD i virksomheden.

Beregninger:

Vi udfører styrkeberegninger, dimensionering efter gældende normer og finite element analyser som dokumentation til intern brug i virksomheden eller til 3. parts godkendelse.

Konstruktionsassistance:

Vi tilbyder on-site assistance i forbindelse med projektafvikling og mandskabsknaphed i virksomhederne. Fordelen ved freelancekonstruktører er muligheden for tilpasningen af konstruktører til det aktuelle behov. Et tæt samarbejde med løbende dialog og sparring er vejen til gode projektresultater.

Rådgivning:

Virksomheder som skifter til 3D CAD, har oftest et midlertidigt behov for kompetent konstruktions- og rådgivningsassistance til opretholdelse af det igangværende flow gennem tegnestuen som middel til at modvirke et effektivitetsfald i overgangsperioden. Vores dygtige medarbejdere har stor erfaring med 3D CAD tegning samt det fornødne overblik til at vejlede i forbindelse med implementeringen.

Har du behov for assistance inden for andre områder, er vi altid åbne for nye udfordringer.

Indhent tilbud​

Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.